کوروش کبیر تنها پادشاهی که تنها یک همسر برگزید

 
 

 

بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود. وي از اصالت ایرانی برخوردار بود. او

 

همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردي به نام کوروش بود. کوروش بزرگ در طول زندگی

 

خود فقط یک زن اختیار کرد و او کاساندان نام داشت .

 

کاساندان قبل از کورش درگذشت و بعد از او کورش در اندوهی فراوان ماند و براي همیشه و به

 

احترام همسرش تنهایی را برگزید. کوروش کاساندان را بسیار دوست میداشت.هنگام مرگ کاساندان

 

در بابل 6 روز عزاي عمومی اعلام شد.مقبره کاساندان در پاسارگاد ، در کنار آرامگاه کوروش بزرگ

 

میباشد.پس از کورش بزرگ او نخستین شخصیت قدرتمند کشور بزرگ ایران بود. کاساندان ملکه 28

 

کشور آسیائی بود که کورش بزرگ بر آنها پادشاهی می کرده است. مورخین یونانی و گزنفون از وي

 

با نیکی و بزرگ منشی یاد می کرده اند.

 


 


 

کاساندان ملکه ایران 5 فرزند با نام هاي کمبوجیه ، بردیا ، آتوسا ، رکسانه و ارتیستونه داشت .

 

پسر بزرگ کاساندان و کورش، کمبوجیه دوم، جهانگشایی کرد و مصر را به امپراتوري هخامنشیان

 

افزود .بردیا نیز مدتی کوتاه بر تاج تخت نشست. اما آتوسا را بیشک باید با دیدي دگر نگریست. چرا

 

به او بخشید که داریوش بزرگ او را به همسري خویش « جایگاه ویژه اي » که دخترکورش بودن چنان

 

برگزید. و فرهیختگی و درایت آتوسا در تمام طول تاریخ زبانزد شد.

 

بی شک کاساندان مادري بزرگ بود که چنین فرزندان بزرگی پرورش داد که هر یک نامی نیک در

 

تاریخ دارند. وي همچنین همسري نمونه بود چرا که در همه مراحل سخت دوشادوش کوروش کبیر

 

حضور داشت و همراه همیشگی او بود.

 

نوشته هاي تاریخی نشان می دهد که کوروش نه تنها در امور سپاهیگري داراي نبوغ نظامی و در

 

جهانگشایی و کشور داري بسیار انسان دوست و نوع پرور بوده بلکه در امور خانوادگی نیز یکی از

 

وفادارترین مردان روزگار بوده است.

 

در مرگ این بانوي بزرگ همچنان اختلاف نظر وجود دارد براي نمونه آقاي غیاث آبادي آورده اند

 

که:

 

(درگذشت کاساندان، بانوي کورش: 21 اسفند ایرانی، 26 آدار آرامی، 19 مارس میلادي، ) شماره

 

این روز را به دلیل تخریب متن کتیبه نمیتوان خواند اما به احتمال در روز پیش از آغاز سوگواري بوده

 

است که با شش روز سوگواري، یک دوره هفت روزه تکمیل میشده است.

 

هرودوت و چند تن ار تاریخ نویسانان مشهور می نویسند:

 

مصریان به منظور این که شکست خود را از ایرانیان به نحوي جبران کنند شهرت دادند که کوروش

 

دختر آماژیس فرعون مصر را براي ازدواج خواستگاري کرده است اما فرعون مصر بجاي آمازیس

 


 

دختر زیبا روي اپرس فرعون سابق مصر به نام نی یتیس را که خود او برانداخته بود براي کوروش

 

فرستاد و کمبوجیه از نی یتیس متولد شده است.

 

اما داستان مذکور را مصریان براي دلخوشی خود جعل کرده بودند تا از شدت خفتی که بر اثر شکست

 

بوسیله ایرانیان تحمل کردند کاسته باشند . زیرا اولا همه می دانستند که ولیعهد ایرانی باید پارسی و از

خاندان سلطنتی باشد و ثانیا همه آگاه بودند که مادر کمبوجیه کاساندان هخامنشی بوده استامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر,کوروش کبیر تنها پادشاهی که تنها یک همسر برگزید, | بازدید : 444
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 19:28 | نویسنده : |