ذوالقرنین ▪

 
 
درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهاي آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان
آمده، چندگانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه کسی است به طور قطعی مشخص
نشدهاست.
کوروش سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی گزینههایی هستند که
جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنها بررسیهایی انجام شده، اما با توجه به اسناد و مدارك
تاریخی و تطبیق آن با آیههاي قرآن، تورات، و انجیل تنها کوروش بزرگ است که موجهترین دلایل
را براي احراز این لقب دارا میباشد. شماري از فقهاي معاصر شیعه نیز کوروش را ذوالقرنین میدانند.
آیت الله طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازي و آیت الله صانعی از معتقدان این نظر هستند

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر,ذوالقرنین, | بازدید : 480
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 26 مهر 1391 | 15:25 | نویسنده : |