آخرین اندرز کورش به هنگام درگذشت

 

 فرزندان من. دوستان من. اكنون به پايان زندگي نزديك گشته‌ام. من آن‌را با نشانه‌هاي آشكار دريافته‌ام. وقتي درگذشتم مرا خوشبخت بپنداريد. كام من اين است كه اين احساس در اعمال و رفتار شما مشهود باشد. 
بابل 2011

 

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر,آخرین اندرز کورش به هنگام درگذشت, | بازدید : 431
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 17 بهمن 1392 | 10:39 | نویسنده : |

  کوروش ورفتار وي با اسیران

 
 

 

آمده است که هنگامی که مادها « گزنفون » بر اساس روایت « پانته آ « در لغت نامه ي دهخدا زیر عنوانپیروزمندانه از جنگ شوش برگشتند

 غنائمی با خود آورده بودند که بعضی از آنها را براي پیشکش به

 

کورش بزرگ عرضه می کردند. 

 

بابل 2011

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر,کوروش ورفتار وي با اسیران, | بازدید : 410
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 17 بهمن 1392 | 10:43 | نویسنده : |

 

رفتارکوروش با قاتل

 

 

روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجسته ترین کمانداران سرزمین فینیقیه (که صور از شهرهای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند. آن مرد به اسم “ارتب” خوانده می شد و برادرش در یکی از جنگ ها به دست سربازان کوروش به قتل رسیده بود. کوروش در آن روز به طور رسمی وارد صور شده بود و پیشاپیش او، به رسم آن زمان ارابه آفتاب را به حرکت در می آوردند و ارابه آفتاب حامل شکل خورشید بود و شانزده اسب سفید رنگ که چهار به چهار به ارابه بسته بودند آن را می کشید و مردم از تماشای زینت اسب ها سیر نمی شدند …

 

بابل 2011

 

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 4
موضوع : کوروش کبیر,کوروش و رفتار وي با سوء قصد کننده, | بازدید : 446
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 20:39 | نویسنده : |

  دعاي کوروش کبیر

 
 
روزي بزرگان ایرانی و مریدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند که براي ایران زمین دعاي خیر
 
کند وایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردن:
 
بابل 2011
 
 

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 4
موضوع : کوروش کبیر,دعای کوروش, | بازدید : 457
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 20:16 | نویسنده : |

 

 

شعری در وصف کوروش

 جهان در سیاهی فرو رفته بود

 

 

به بهبود گیتی امیدي نبود
 

 

نه شایسته بودي شهنشاه مرد
 

 

رسوم نیاکان فراموش کرد
 

 

بابل 2011
 

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر, | بازدید : 445
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 19:56 | نویسنده : |

 

سخنان بزرگان جهان در مورد کوروش کبیر

 

پرفسور ایلیف مدیر موزه لیورپول انگلستان :


در جهان امروز بارزترین شخصیت جهان باستان کورش شناخته شده است . زیرا نبوغ و عظمت او در بنیانگذاری امپراتوری چندین دهه ای ایران مایه شگفتی است . آزادی به یهودیان و ملتهای منطقه و کشورهای مسخر شده که در گذشته نه تنها وجود نداشت بلکه کاری عجیب به نظر می رسیده است از شگفتی های اوست .

بابل 2011

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر,سخنان بزرگان جهان در مورد کوروش کبیر, | بازدید : 512
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 20:08 | نویسنده : |

 شجره نامه کوروش 

آتوسا کسی بود که با کمک داریوش که در فارس بود و پدرش یکی از فرماندهان یکی از شهر های بود کمبوجیه دروغی را به قتل برسانند و حکومت را نجات دهند 
  
این سخن هزاران بار بر زبان کوروش بزرگ آمد 


نامش را پارسی بنامید زیرا اعراب پ ندارند پس
کوروش بزرگ 


امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر, | بازدید : 848
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 26 مهر 1391 | 15:34 | نویسنده : |

 

 
 
استوانه کوروش 
 
 
استوانه کوروش بزرگ، یک استوانهٔ سفالین پخته شده، به تاریخ 1878 میلادي در پی کاوش در
محوطهٔ باستانی بابِل کشف شد. در آن کوروش بزرگ رفتار خود با اهالی بابِل را پس از پیروزي بر
ایشان توسط ایرانیان شرح دادهاست.
شناخته شده، و به سال 1971 میلادي، سازمان ملل آنرا » نخستین منشور حقوق بشر » این سند به عنوان
به تمامی زبانهاي رسمی سازمان منتشر کرد.
نمونهٔ بدلی این استوانه در مقر اصلی سازمان ملل در شهر نیویوركنگهداري میشود.


امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر, | بازدید : 393
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 26 مهر 1391 | 15:23 | نویسنده : |

 ذوالقرنین ▪

 
 
درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهاي آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان
آمده، چندگانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه کسی است به طور قطعی مشخص
نشدهاست.
کوروش سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی گزینههایی هستند که
جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنها بررسیهایی انجام شده، اما با توجه به اسناد و مدارك
تاریخی و تطبیق آن با آیههاي قرآن، تورات، و انجیل تنها کوروش بزرگ است که موجهترین دلایل
را براي احراز این لقب دارا میباشد. شماري از فقهاي معاصر شیعه نیز کوروش را ذوالقرنین میدانند.
آیت الله طباطبایی، آیت الله مکارم شیرازي و آیت الله صانعی از معتقدان این نظر هستند

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر,ذوالقرنین, | بازدید : 480
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 26 مهر 1391 | 15:25 | نویسنده : |

  کوروش کبیر تنها پادشاهی که تنها یک همسر برگزید

 
 

 

بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود. وي از اصالت ایرانی برخوردار بود. او

 

همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردي به نام کوروش بود. کوروش بزرگ در طول زندگی

 

خود فقط یک زن اختیار کرد و او کاساندان نام داشت .

 

کاساندان قبل از کورش درگذشت و بعد از او کورش در اندوهی فراوان ماند و براي همیشه و به

 

احترام همسرش تنهایی را برگزید. کوروش کاساندان را بسیار دوست میداشت.هنگام مرگ کاساندان

 

در بابل 6 روز عزاي عمومی اعلام شد.مقبره کاساندان در پاسارگاد ، در کنار آرامگاه کوروش بزرگ

 

میباشد.پس از کورش بزرگ او نخستین شخصیت قدرتمند کشور بزرگ ایران بود. کاساندان ملکه 28

 

کشور آسیائی بود که کورش بزرگ بر آنها پادشاهی می کرده است. مورخین یونانی و گزنفون از وي

 

با نیکی و بزرگ منشی یاد می کرده اند.

 


 


 

کاساندان ملکه ایران 5 فرزند با نام هاي کمبوجیه ، بردیا ، آتوسا ، رکسانه و ارتیستونه داشت .

 

پسر بزرگ کاساندان و کورش، کمبوجیه دوم، جهانگشایی کرد و مصر را به امپراتوري هخامنشیان

 

افزود .بردیا نیز مدتی کوتاه بر تاج تخت نشست. اما آتوسا را بیشک باید با دیدي دگر نگریست. چرا

 

به او بخشید که داریوش بزرگ او را به همسري خویش « جایگاه ویژه اي » که دخترکورش بودن چنان

 

برگزید. و فرهیختگی و درایت آتوسا در تمام طول تاریخ زبانزد شد.

 

بی شک کاساندان مادري بزرگ بود که چنین فرزندان بزرگی پرورش داد که هر یک نامی نیک در

 

تاریخ دارند. وي همچنین همسري نمونه بود چرا که در همه مراحل سخت دوشادوش کوروش کبیر

 

حضور داشت و همراه همیشگی او بود.

 

نوشته هاي تاریخی نشان می دهد که کوروش نه تنها در امور سپاهیگري داراي نبوغ نظامی و در

 

جهانگشایی و کشور داري بسیار انسان دوست و نوع پرور بوده بلکه در امور خانوادگی نیز یکی از

 

وفادارترین مردان روزگار بوده است.

 

در مرگ این بانوي بزرگ همچنان اختلاف نظر وجود دارد براي نمونه آقاي غیاث آبادي آورده اند

 

که:

 

(درگذشت کاساندان، بانوي کورش: 21 اسفند ایرانی، 26 آدار آرامی، 19 مارس میلادي، ) شماره

 

این روز را به دلیل تخریب متن کتیبه نمیتوان خواند اما به احتمال در روز پیش از آغاز سوگواري بوده

 

است که با شش روز سوگواري، یک دوره هفت روزه تکمیل میشده است.

 

هرودوت و چند تن ار تاریخ نویسانان مشهور می نویسند:

 

مصریان به منظور این که شکست خود را از ایرانیان به نحوي جبران کنند شهرت دادند که کوروش

 

دختر آماژیس فرعون مصر را براي ازدواج خواستگاري کرده است اما فرعون مصر بجاي آمازیس

 


 

دختر زیبا روي اپرس فرعون سابق مصر به نام نی یتیس را که خود او برانداخته بود براي کوروش

 

فرستاد و کمبوجیه از نی یتیس متولد شده است.

 

اما داستان مذکور را مصریان براي دلخوشی خود جعل کرده بودند تا از شدت خفتی که بر اثر شکست

 

بوسیله ایرانیان تحمل کردند کاسته باشند . زیرا اولا همه می دانستند که ولیعهد ایرانی باید پارسی و از

خاندان سلطنتی باشد و ثانیا همه آگاه بودند که مادر کمبوجیه کاساندان هخامنشی بوده استامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : کوروش کبیر,کوروش کبیر تنها پادشاهی که تنها یک همسر برگزید, | بازدید : 444
برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 19:28 | نویسنده : |